Marknadskonsult

Ibland behövs en extra hand.
Låt oss toppa upp ditt team!

Ni kan hyra in oss som en tillfällig eller permanent marknadsresurs. Vi är lösningen på om ni inte vill, kan eller hinner sköta ert marknadsarbete. Med lång erfarenhet av koordinering, digitala marknadsverktyg, kommunikation och projektledning kan vi stötta upp inom hela marknadsföringsspannet.

EXEMPEL PÅ SITUATIONER DÄR VI KAN SUPPORTA ER:

  • När ni saknar en egen marknadsavdelning, marknadsassistent, marknadskoordinator eller marknadsansvarig.

  • Ni är en Startup och inte fått alla bitar på plats ännu.

  • Vid tillfällig vakans.

  • Ni saknar någon med specialistkunskap inom något av marknad och kommunikationsområdena ex. digital marknadsföring eller grafisk kunskap.

  • Ni vill driva ett speciellt projekt, exempelvis branschmässa, ny webbsida eller produktlansering, men saknar en projektledare internt.

Leveransadress: Fasanvägen 21 a, 434 91 Kungsbacka
+46732433270