Digital marknadsföring

Få hjälp med strategi, innehåll och kanalval.

Behöver du uppbackning med innehåll och logistik i dina kanaler? Hinner ni inte hålla den nivå och frekvens som ni önskar?

Om ni saknar interna resurser i form av specialiserad personal eller kunskap för att hålla era kanaler och innehåll ”up to date”, kan ni med trygg hand lämna över detta till oss. Vi kan erbjuda fullservice av hela driften eller stötta er med utvalda delar, som exempelvis uppdatering av innehåll.

EXEMPEL PÅ SITUATIONER DÄR VI KAN SUPPORTA ER:

 • Nulägesanalys - digital audit

  Hur ser er digitala närvaro ut i dagsläget? Vad ska ni utöka resp. prioritera bort? Vi hjälper er att ta ut en nulägesanalys och tittar på satta mål och kan därefter utveckla er befintliga strategi, eller vid behov ta fram en ny.

 • Strategi & Mål

  Få hjälp att sätta mål och prioritera era digitala satsningar. Vi hjälper er säkerställa maximal utveckling i era digitala investeringar.

 • Content Marketing

  Få hjälp att skapa rätt innehåll i rätt kanal. Intressant och informativt innehåll uppskattas både av era besökare och Google.

 • Extern social media koordinator

  Detta är en av våra mest efterfrågade tjänster. Lämna över det område där ni känner att ni behöver mest stöttning ex regelbunden uppdatering och publicering av innehåll till oss.

 • Digitala kampanjer

  Vi hjälper er ta fram målgruppsanpassat och resultatdrivade kampanjmaterial och strategi. Vi följer och optimerar kampanjen och analyserar resultat.

Leveransadress: Fasanvägen 21 a, 434 91 Kungsbacka
+46732433270